Skargi Prezesa UZP z roku 2016

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 września 2017 r. (sygn. akt: XXIII Ga 205/17) w sprawie ze skargi na postanowienie KIO z dnia 17 listopada 2016 r. (sygn. akt: KIO 2128/16)

Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 25 maja 2017 r. (sygn. akt: IX Ga 35/17) w sprawie ze skargi na postanowienie KIO z dnia 8 listopada 2016 r. (sygn. akt: KIO 2026/16)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 10 maja 2017 r. (sygn. akt: X Ga 1071/16) w sprawie ze skargi na postanowienie KIO z dnia 28 listopada 2016 r. (sygn. akt: KIO 2162/16)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. (sygn. akt: XXIII Ga 1517/16) w sprawie ze skargi na postanowienie KIO z dnia 5 września 2016 r. (sygn. akt: KIO 1599/16)

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 marca 2017 r. (sygn. akt: II Ca 1626/16) w sprawie ze skargi na postanowienie KIO z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt: KIO 2232/16)

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 9 marca 2017 r. (sygn. akt: II Ca 145/17) w sprawie ze skargi na postanowienie KIO z dnia 15 grudnia 2016 r. (sygn. akt: KIO 2298/16)

Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 9 marca 2017 r. (sygn. akt: II Ca 116/17) w sprawie ze skargi na postanowienie KIO z dnia 2 listopada 2016 r. (sygn. akt: KIO 2015/16)

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 marca 2017 r. (sygn. akt: XXIII Ga 287/16) w sprawie ze skargi na wyrok KIO z dnia 27 stycznia 2016 r. (sygn. akt: KIO 60/16)

Wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 16 lutego 2017 r. (sygn. akt: I Ca 399/16) w sprawie ze skargi na postanowienie KIO z dnia 21 września 2016 r. (sygn. akt: KIO 1696/16)

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 lutego 2017 r. (sygn. akt: XIX Ga 3/17) w sprawie ze skargi na postanowienie KIO z dnia 7 grudnia 2016 r. (sygn. akt: KIO 2203/16)

Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 1 lutego 2017 r. (sygn. akt: IV Ca 1051/16) w sprawie ze skargi na postanowienie KIO z dnia 16 listopada 2016 r. (sygn. akt: KIO 2084/16)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2017 r. (sygn. akt: II Ca 1142/16)  w sprawie ze skargi na postanowienie KIO z dnia 7 listopada 2016 r. (sygn. akt: KIO 2059/16)

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20 stycznia 2017 r. (sygn. akt: XII Ga 1018/16) w sprawie ze skargi na postanowienie KIO z dnia 18 października 2016 r. (sygn. akt: KIO 1910/16)

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2017 r. (sygn. akt: XII Ga 837/16) w sprawie ze skargi na postanowienie KIO z dnia 13 października 2016 r. (sygn. akt: KIO 1862/16)

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt: II Ca 1461/16) ze skargi na postanowienie KIO z dnia 4 października 2016 r. (sygn. akt: KIO 1810/16)

Wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r. (sygn. akt: IX Ga 502/16) Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 września 2016 r. (sygn. akt: KIO 1674/16)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2016 r. (sygn. akt: V Ga 325/16) w sprawie ze skargi na postanowienie KIO z dnia 29 września 2016 r. (sygn. akt: KIO 1750/16)

Pliki

Przejdź do góry strony