Skargi Prezesa UZP z roku 2014

-skarga Prezesa na postanowienie KIO z dnia 12 grudnia 2014 r. (sygn. akt KIO 2339/14)

-wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 marca 2015 r. (sygn. akt. V Ca 4080/14)


- wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 listopada 2014 r. (sygn. akt KIO 2241/14)

- skarga Prezesa na wyrok KIO z dnia 26 listopada 2014 r.(sygn. akt KIO 2241/14)

- wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 26 marca 2015 r. (sygn. akt: II Ca 675/14)


- wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. akt KIO 1316/14)

- skarga Prezesa UZP na wyrok KIO z dnia 31 lipca 2014 r. (sygn. akt KIO 1316/14)

- wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 3 października 2014 r. (sygn. akt: VII Ga 150/14) wraz z uzasadnieniem


- wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 sierpnia 2014 r. (sygn. akt KIO 1615/14)

- skarga Prezesa UZP z dnia 10 września 2014 r.

- wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy z dnia 17 października 2014 r. (sygn. akt VII Ga 179/14)


- wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 lipca 2014 r. (sygn. akt KIO 1404/14)

- skarga Prezesa UZP z dnia 13 sierpnia 2014 r.

- wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 8 października 2014 r. (sygn. akt II Ca 796/14)


- postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 maja 2014 r. (sygn. akt KIO 963/14)

- skarga Prezesa UZP z dnia 6 czerwca 2014 r.

- wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 11 sierpnia 2014 r. (sygn. akt XIX Ga 385/14)


- postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 kwietnia 2014 r. (sygn. akt KIO 713/14)

- skarga Prezesa UZP z dnia 13 maja 2014 r.

- pismo procesowe Prezesa UZP z dnia 15 maja 2014 r.

- wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. akt X Ga 240/14)

Pliki

Przejdź do góry strony