Skargi Prezesa UZP z roku 2012

- skarga kasacyjna Prezesa UZP z   dnia 21 grudnia 2012 r. od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 29 maja 2012 r. (sygn. akt IV Ca 527/11)


- wyrok Krajowej Izby   Odwoławczej z dnia 31 października 2012 r. (sygn. akt KIO 2115/12; KIO 2129/12)

- skarga Prezesa UZP z   dnia 21 listopada 2012 r.

- wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 4 marca 2013 r. (sygn. akt V Ca 3270/12) w przedmiocie zmiany zaskarżonego wyroku


- wyrok Krajowej Izby   Odwoławczej z dnia 29 października 2012 r. (sygn. akt KIO 2262/12)

- skarga Prezesa UZP z   dnia 19 listopada 2012 r.

- wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2013 r. (sygn. akt II Ca 1285/12) w przedmiocie zmiany zaskarżonego wyroku


- wyrok Krajowej Izby   Odwoławczej z dnia 9 października 2012 r. (sygn. akt KIO 2033/12)

- skarga Prezesa UZP z   dnia 30 października 2012 r.

- wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 11 czerwca 2013 r. (sygn. akt V Ca 3101/12) oddalający skargę


- wyrok Krajowej Izby   Odwoławczej z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt KIO 2003/12)

- skarga Prezesa UZP z   dnia 23 października 2012 r.

- wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 6 grudnia 2012 r. (sygn. akt VI Ga 134/12) w przedmiocie zmiany zaskarżonego wyroku


- wyrok Krajowej Izby   Odwoławczej z dnia 21 sierpnia 2012 r. (sygn. akt KIO 1700/12)

- skarga Prezesa UZP z   dnia 7 września 2012 r.

- wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 23 listopada 2012 r. (sygn. akt V Ca 2497/12) w przedmiocie zmiany zaskarżonego wyroku


- wyrok Krajowej Izby  Odwoławczej z dnia 22 czerwca 2012 r. (sygn. akt KIO 1050/12)

- skarga Prezesa UZP z  dnia 13 lipca 2012 r.

- wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 października 2012 r. (sygn. akt: V Ca 1982/12


- wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 marca 2012 r. (sygn. akt KIO 478/12)

- skarga Prezesa UZP z dnia 18 kwietnia 2012 r.

- wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 19 lipca 2012 r. (sygn. akt IV Ca 638/12) w przedmiocie zmiany zaskarżonego wyroku

Pliki

Przejdź do góry strony