Skargi Prezesa UZP z roku 2009

- skarga kasacyjna Prezesa UZP

- postanowienie Sądu Najwyższego z  dnia 7 maja 2010 r. V CSK 456/09 w przedmiocie odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (dot. wadium)


Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie KIO/UZP/808/09

- skarga Prezesa UZP

- wyrok Sądu Okręgowego z dnia 9 września 2009 r. II Ca 590/09 w przedmiocie zmiany zaskarżonego wyroku


Postanowienie Krajowej Izby  Odwoławczej w sprawie KIO/UZP/727/09

- skarga Prezesa UZP z dnia 10 lipca 2009 r.

- postanowienie Sądu Okręgowego z  dnia 20 sierpnia 2009 r. X Ga 212/09 w przedmiocie uchylenia zaskarżonego postanowienia


Postanowienie Krajowej  Izby Odwoławczej w sprawie KIO/UZP/698/09, KIO/UZP/700/09

- skarga Prezesa UZP z  dnia 3 lipca 2009 r.

- postanowienie Sądu  Okręgowego z dnia 19 sierpnia 2009 r. II Ca 657/09 w przedmiocie odrzucenia skargi

- zażalenie Prezesa UZP z dnia 4 września 2009 r. na postanowienie Sadu Okręgowego z dnia 19 sierpnia 2009 r.

- postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2010 r. II CZ 108/10 w przedmiocie uchylenia zaskarżonego postanowienia

- cofnięcie skargi przez Prezesa UZP z dnia 7 lipca 2010 r.

- postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 15 lipca 2010 r. II Ca 741/10 w przedmiocie umorzenia postępowania


Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie KIO/UZP/462/09

- skarga Prezesa UZP z dnia 14 maja 2009 r.

- postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 30 czerwca 2009 r. XIX Ga 207/09 w przedmiocie uchylenia zaskarżonego postanowienia i umorzenia postępowania skargowego


Postanowienie Krajowej Izby Owoławczej w sprawie KIO/UZP/371/09

- skarga Prezesa UZP z dnia 24 kwietnia 2009 r.

- wyrok Sądu Okręgowego z dnia 25 czerwca 2009 r. VI Ga 68/09 w przedmiocie uchylenia zaskarżonego postanowienia i oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia protestu


Wyrok Krajowej Izby  Odwoławczej w sprawie KIO/UZP/1530/08

- skarga Prezesa UZP z dnia 6 lutego 2009 r.

- postanowienie Sądu Okręgowego z  dnia 27 marca 2009 r. X Ga 51/09 w przedmiocie uchylenia zaskarżonego wyroku

Pliki

Przejdź do góry strony