Najnowsze orzecznictwo Sądów Administracyjnych (od roku 2013)

2018 r.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2018 r. (sygn. akt I GSK 987/18) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem prawa – oddalenie skargi kasacyjnej


2017 r.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r. (sygn. akt: II GSK 2965/15) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem prawa – uwzględnienie skargi kasacyjnej strony


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2017 r. (sygn. akt. II GSK 2299/15) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem prawa - oddalenie skargi kasacyjnej


2016 r.


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 r. (sygn. akt V SA/Wa 3975/15) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej – oddalenie skargi


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. (sygn. akt V SA/Wa 3974/15) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej – oddalenie skargi


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. (sygn. akt V SA/Wa 4343/15) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej – oddalenie skargi


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2016 r. sygn. akt V SA/Wa 2391/15 w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej – oddalenie skargi


2015 r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2015 r. (sygn. akt. V SA/Wa 2190/15) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem prawa - oddalenie skargi


WSA - wyroki:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2015 r. (sygn. akt. V SA/Wa 2794/14) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem prawa - oddalenie skargi

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2015 r. (sygn. akt V SA/Wa 3327/14) – w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej – oddalenie skargi


2014 r.


NSA - wyrok:


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. (sygn. akt. II GSK 1606/13) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem prawa - oddalenie skargi kasacyjnej

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2014 r. (sygn. akt II GSK 808/13) – uwzględnienie skargi kasacyjnej Prezesa Urzędu


2013 r.


Postanowienie Wojewódzkiego    Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2013 r. (sygn. akt   V  SA/Wa 563/13) w przedmiocie odrzucenia skargi   na pismo Prezesa UZP w sprawie odmowy wytoczenia powództwa o unieważnienie części umowy w sprawie zamówienia publicznego


Wyrok Wojewódzkiego    Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2013 r. (sygn. akt   V  SA/Wa 2496/12) w przedmiocie oddalenia skargi na  decyzję Prezesa UZP    nakładającą na zamwiającego karę pieniężną z uwagi na udzielenie  zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Pzp


Skarga kasacyjna Prezesa UZP z dnia 28 marca 2013 r. na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2013 r. (sygn. akt   V SA/Wa 2394/12)

Wyrok Wojewódzkiego    Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2013 r. (sygn. akt   V  SA/Wa 2394/12) w przedmiocie uchylenia decyzji Prezesa UZP    nakładającej na zamwiającego karę pieniężną z uwagi na nieuzasadnione zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia  2013 r. (sygn. akt II GSK 1956/11) w przedmiocie oddalenia skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 kwietnia 2011 r. w przedmiocie uchylenia decyzji Prezesa UZP    nakładającej na zamwiającego karę pieniężną z  uwagi na naruszenie art. 32 ust. 4 ustawy Pzp

Pliki

Przejdź do góry strony