Powództwa o stwierdzenie nieważności umowy/unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego

Pozew Prezesa Urzędu  Zamówień Publicznych z dnia 30 grudnia 2014 r. - Sąd Okregowy w Gdańsku

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział I Cywilny z dnia 10 lipca 2015 r.  (sygn. akt I C 2/15)


Pozew Prezesa Urzędu  Zamówień Publicznych z dnia 2 stycznia 2012 r. - Sąd Okregowy we Wrocławiu


Pozew Prezesa Urzędu  Zamówień Publicznych z dnia 2 stycznia 2013 r. - Sąd Okręgowy w Łomży


Pozew Prezesa Urzędu  Zamówień Publicznych z dnia 5 lipca 2012 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy Wydział I Cywilny z dnia 8 listopada 2012 r.  (sygn. akt I C 1469/12)

Wyrok  Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wydział I Cywilny z dnia 25 marca 2013  r.  (sygn. akt   I ACa 137/13)


Pozew Prezesa Urzędu  Zamówień Publicznych z dnia 11 kwietnia 2012 r.


Pozew Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Wydział I Cywilny z dnia 1 marca 2011 r.  (sygn. akt: I.C.371/10)

Wyrok Sądu Okręgowego w  Zielonej Górze Wydział I Cywilny z dnia 26 maja 2011 r.  (sygn. akt:  I.C.371/10) w przedmiocie uchylenia wyroku Sadu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 1 marca 2011 r. i stwierdzenia nieważności umowy


Pozew Prezesa Urzędu  Zamówień Publicznych

Wyrok Sądu Okręgowego w  Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie z dnia 7 lipca 2010 r. (sygn.  akt: XIII C 332/10/3)


Pozew Prezesa Urzędu  Zamówień Publicznych

Wyrok Sądu Rejonowego  Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny z dnia 8 czerwca 2010  r. (sygn. akt: I C 1370/09)

Wyrok Sądu Okręgowego w  Poznaniu Wydział II Cywilny Odwoławczy z dnia 21 stycznia 2011 r.   (sygn. akt:   II Ca 1271/10) w przedmiocie oddalenia apelacji pozwanego


Pozew Prezesa Urzędu  Zamówień Publicznych

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Praga Wydział III Cywilny z dnia 21 kwietnia 2011 r.  (sygn. akt:  III C 1161/09) w przedmiocie stiwerdzenia nieważności umowy

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział VI Cywilny z dnia 24 stycznia 2012 r.  (sygn. akt:   VI ACa 965/11) w przedmiocie oddalenia apelacji


Pozew Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Wyrok Sądu Rejonowego w Lublinie II Wydział Cywilny z dnia 26 czerwca 2009 r. (sygn. akt: II C 465/08)

Pliki

Przejdź do góry strony