Naruszenia dotyczące wykluczenia – art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp

  • Zamówienie na „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Golub – Dobrzyń” - naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 3, art. 26 ust. 4, art. 25 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 oraz § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 23 ust. 3, art. 7 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 25 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, art. 38 ust. 2, art. 92 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 2 ustawy Pzp. Uchwała KIO KIO/KD 33/15.
  • Zamówienie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno – gm. Wiskitki, etap II, cz. 3” -  naruszenie art. 91 ust. 2a, art. 41 pkt 7, art. 22 ust. 3, art. 46 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3, art. 26 ust. 4 , art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 32 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1692). Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO/KD 74/16 z dnia 30.12.2016 r.
  • Zamówienie pn.: „Modernizacja boisk sportowych w Smęgorzowie” – naruszenie: art. 91 ust. 2a, art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3, art. 25 ust. 1, art. 11 ust. 6, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie dokumentów. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO/KD 1/17 z dnia 13 stycznia 2017 r.

Pliki

Przejdź do góry strony