Naruszenia dotyczące trybu zamówienia z wolnej ręki

  • Informacja o wyniku kontroli uprzedniej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki na dostawę dla WSOSP samolotu DIAMOND DA-42 NG” z dnia 26.09.2016 r. , w której stwierdzono naruszenie  art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń od wyniku kontroli, wykonał zalecenie Prezesa UZP i unieważnił przedmiotowe postępowanie.

Pliki

Przejdź do góry strony