Naruszenia dotyczące szacowania wartości zamówienia

  • Zamówienie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno – gm. Wiskitki, etap II, cz. 3” -  naruszenie art. 91 ust. 2a, art. 41 pkt 7, art. 22 ust. 3, art. 46 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3, art. 26 ust. 4 , art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 32 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1692). Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO/KD 74/16 z dnia 30.12.2016 r.

Pliki

Przejdź do góry strony