Naruszenia dotyczące ogłoszeń o zamówieniu i siwz

 • Zamówienie na "Dostawę systemu implantologicznego" - 8 szt. (znak: IFPS / 77/12); Dostawę systemu implantu ślimakowego dla pacjentów w leczeniu częściowej głuchoty złoszczękowo-elektryczne u dorosłych i dorosłych (PDT-EAS) - 8 szt. (znak: IFPS / 78/2012); Dostawę systemu implantu ślimakowego dla pacjentów w przypadku zdiagnozowanych objawów słuchowych u dorosłych (PDT-EAS) - 8 szt. (znak: IFPS / 79/2012) - sztuka odwrotna . 40 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 7 ustawy Pzp, art. 32 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 akt Pzp oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
 • Zamówienie na "Zaprojektowanie, wykonanie i rozbudowy do wyboru" (Tłumaczenie znakowe: ZP-3710-7 / 14) - naruszenie art. 32 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, art. 40 ust. 3 i art. 43 ust. 2, art. 7 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 13 oraz art. 91 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 7 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 stanowi Prezes Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. W sprawie rodzajów, które mogą mieć zastosowanie ( art. 231), art. 25 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 25 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 3 oraz art. 41 pkt 7, jak również art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający nie w konieczności rezerwacji doraźnej.
 • Zamówienie na " Odtwarzanie śródleśnych oczek wodnych na terenie Nadleśnictwa Lipka" - naruszenie art. sztuka. 90 ust. 1, art. 91 ust. 2a, art. 26 ust. 3 i 4, art. 36 ust. 1 pkt 6, art. 38 ust. 4a pkt 2, art. 26 ust. 1 akt Pzp w zw. z § 3 ust. 1 pkt 7 i ust. 3 rozporządzenia Prezes Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. W sprawie liczby dokumentów, które mogą być żądane, należy również odnieść się do składanych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
 • Zamówienie pn .: " Remont sieci wodociągowej i budowlanej w miejscowości Czyże " - odwodować art. 91 ust. 2a, art. 26 ust. 3, art. 36 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 45 ust. 6 pkt 5, art. 36 ust. 1 pkt 15 w zw. z art. 148 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 akt Pzp w zw. z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie liczby dokumentów, art. 36 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 akt Pzp.
 • Zamówienie na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie administracyjnym Miasta Brańsk" , zaone przez Miasto Brańsk, w którego naczyniu narusza art. 91 ust. 2a , art. 22 ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 , art. 35 ust. 1 , art. 92 ust. 1 pkt 1 , art. 26 ust. 2b , art. 96 ust. 1 i 5 ustawy Pzp w zw. § 4 rozporządzenia w sprawie protokołu, art. 36 ust. 1 pkt 6 , art. 7 ust. 1 , art. 26 ust. 3 , art. 86 ust. 3 , art. 8 ust. 1, art. 96 ust. 1 i 5 ustawy Pzp w związku z § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie protokołu. Zamawiający nie w środowisku zastrzeżeń kontroli.
 • Zamówienie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Sątoczno ", część ustawy Pzp: art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3, art. 29 ust. 3, art. 41 pkt 15 oraz art. 11 ust. 6, art. 7 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie rozporządzenia w art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 36 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 46 ust. 4a, art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 36 ust. 1 pkt 17.
 • Zamówienie pn. " Budowa 39 nad wodą przy czyszczeniu ścieków na powierzchni Gminy Przytoczna" - naruszenie: art. 91 ust. 2a ustawy Pzp; § 1 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Prezes Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzoru ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Zamówienie " Wykonanie połączenia z nowoczesną drogą pożarową nr 4. " - naruszenie art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 36 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 143d ust. 1 pkt 7 lit. ci d) ustawy Pzp, art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 4 ust. rozporządzenia Prezes Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. W sprawie rodzajów dokumentów, które mogą być żądane, a także w formie dokumentów, które mogą być przechowywane w innych dokumentach (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Uchwała KIO KIO / KD 62/16 .
 • Zamówienie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubno - gm. Wiskitki, etap II, cz. 3 "- naruszenie sztuki. 91 ust. 2a, art. 41 pkt 7, art. 22 ust. 3, art. 46 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw . z art. 7 ust. 3, art. 26 ust. 4, art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 32 ust. 1 akt Pzp w zw. Rada Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w klauzuli certyfikującej z 2013 r. poz. 1692). Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO / KD 74/16 z dnia 30.12.2016 r.
 • Zamówienie pn .: "Modernizacja boisk sportowych w Smęgorzowie" - naruszenie: art. 91 ust. 2a, art. 26 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 3, art. 25 ust. 1, art. 11 ust. 6, art. 7 ust. 1 akt Pzp w zw. z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie danych. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej KIO / KD 1/17 z dnia 13 stycznia 2017 r.
 • Zamówienie pn .:" Wynajem ambulansów sanitarnych dla potrzeb ZDROWIE Sp. z o.o. w Kwidzynie " - naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 6 ustawy Pzp i § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezes Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorca publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 12
  poz. 69 ze zm.) w zw. z art. 7 ust. 1 akt Pzp.

Pliki

Przejdź do góry strony