Naruszenia dotyczące odrzucenia oferty

  • Zamówienie na: "sukcesywne dostawy leków" , "PIAST", w zasadzie stanowi odwrócenie . 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1, art. 87 ust. 1, art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 29 ust. 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, art. 92 ust. 1 pkt 4 oraz art. 26 ust. 2b akt Pzp. Zamawiający nie ma zastrzeżeń.
  • Zamówienie pn .: " Wynajem ambulansów sanitarnych dla potrzeb ZDROWIE Sp. z o.o.  w Kwidzynie " - naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 6 ustawy Pzp i § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezes Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorca publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych (wyd. z 2010 r. Nr 12 poz. 69 ze zm.) w zw. z art. 7 ust. 1 akt Pzp.

Pliki

Przejdź do góry strony