W którym wierszu sekcji VIII zamawiający ujawnia informacje o zamówieniu udzielonym bez stosowania przepisów ustawy Pzp w sytuacji, w której również wartość tak udzielonego zamówienia nie przekraczała odpowiednich kwot, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy Pzp?

Podejmując decyzję w przedmiocie udzielenia danego zamówienia publicznego w pierwszej kolejności należy rozważyć wystąpienie przesłanek wyłączenia stosowania ustawy Pzp. W  przypadku braku podstaw do zastosowania wyłączenia stosowania ustawy Pzp, zamawiający może wziąć pod uwagę czy istnieje podstawa do niestosowania przepisów ustawy Pzp przy udzielaniu danego zamówienia z uwagi na wartość zamówienia niższą niż wskazana w art. 2 ust. 1 ustawy Pzp.

Jeżeli zamawiający udzielił zamówienia z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp zaś wartość tak udzielonego zamówienia nie przekraczała odpowiedniej kwoty z art. 2 ust. 1 ustawy Pzp, mimo, że zamówienie to formalnie odpowiada jednej z przesłanek wyłączenia określonych w art. 9, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 3 i 4, art. 11 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 4 i 5 pkt 1-9, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 2-8, art. 14, art. 363 ust. 1 i 2, art. 364, art. 365 ust. 1-3 albo art. 366 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający nie uwzględnia przedmiotowego zamówienia w sekcji VIII, ale zamówienie to powinno zostać uwzględnione w odpowiednim wierszu sekcji IX.

Dla celów sprawozdawczych przyjęte zostały zasady opisane w opinii prawnej, zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Przejdź do góry strony