Czy zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi wykazywane w sekcji V sprawozdania powinny być dodatkowo wykazywane w sekcji VI pn. Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne?

Z faktu, że zamawiający udziela zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi nie wynika automatycznie, że zamawiający uwzględnia w tym zamówieniu aspekty społeczne, o jakich mowa w sekcji VI. Oznacza to, że w przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w których zamawiający nie uwzględnili aspektów społecznych nie ma konieczności wypełniania sekcji VI. Z drugiej strony, jeśli zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi zawiera aspekty społeczne – zamawiający zobowiązany jest wykazać takie zamówienie w obu sekcjach: V i VI.

Przejdź do góry strony