Czy zamawiający może przekazać roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach listem poleconym lub faxem? Czy pod formularzem rocznego sprawozdania powinien podpisać się kierownik zamawiającego?

Przepisy rozporządzenia nie przewidują przesłania do Urzędu Zamówień Publicznych wydruku sprawozdania pocztą czy faksem, a jedynie przekazanie formularza sprawozdania drogą elektroniczną przez stronę portalu UZP. Aktualnie obowiązujący wzór rocznego sprawozdania nie przewiduje złożenia pod nim podpisu kierownika zamawiającego.

Przejdź do góry strony