Czy w rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić zamówienia, które wprawdzie były wykonywane w roku sprawozdawczym, lecz umowa została zawarta w roku wcześniejszym?

Obowiązkowi sprawozdawczemu w zakresie udzielonych zamówień podlegają tylko te umowy, które zostały zawarte w roku kalendarzowym, za który składane jest sprawozdanie. Tym samym, uwzględnieniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach za dany rok nie będą podlegać umowy, które wprawdzie były wykonywane w trakcie tego roku kalendarzowego, jednakże ich zawarcie miało miejsce w roku wcześniejszym.

Przejdź do góry strony