Czy opłaty sądowe i administracyjne podlegają uwzględnieniu w rocznym sprawozdaniu?

Definicji zamówienia publicznego określonej w art. 7 pkt 32 ustawy Pzp nie odpowiadają np. opłaty sądowe i administracyjne. Kwoty z tytułu tych opłat nie są bowiem wydatkowane na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W związku z powyższym, tego rodzaju wydatki nie będą podlegały ujawnieniu w sprawozdaniu.

Przejdź do góry strony