Obowiązek wyboru wykonawcy zamówienia na konkretną usługę, dostawę lub robotę budowlaną w oparciu o przepisy ustawy Pzp oraz wyłączenie tego obowiązku