EURO 2012 - Opracowane przez Urząd Zamówień Publicznych odpowiedzi na pytania, problemy i tematy zgłoszone przez uczestników seminarium z dnia 26 lipca 2007 r. dotyczącego problematyki zamówień publicznych dla Miast – organizatorów EURO 2012.

EURO 2012

Opracowane przez Urząd Zamówień Publicznych odpowiedzi na pytania, problemy i tematy zgłoszone przez uczestników seminarium z dnia 26 lipca 2007 r. dotyczącego problematyki zamówień publicznych dla Miast – organizatorów EURO 2012.


Odpowiedzi na pytania miast organizatorów EURO 2012

AKTUALIZACJA - 26.10.2007 r.

Stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie dopuszczalności zamieszczania klauzul waloryzacyjnych w umowach zawieranych w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego

Pliki

Przejdź do góry strony