Wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych

Niniejszym informujemy, iż w dniu 10 stycznia 2012 r. w treści „Rekomendacji Prezesa UZP dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych” wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

1. daty dokumentu: z 2010 r. na 10.01.2012 r.

2. numeracji tabel, poczynając od tabeli nr 2 (zmiana numeracji tabeli nr 2 na tabelę nr 3, a w konsekwencji zmiana pozostałej numeracji tabel)

3. tabeli nr 1 Elementy opisu przedmiotu zamówienia na dostawę zestawów komputerowych (str.10): zamiast zapisu o treści:

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Na podstawie certyfikatów zgodności wydawanych przez producentów systemów operacyjnych, oprogramowania aplikacyjnego, organizacje wydające certyfikaty dot. zarządzania energią.

wprowadzono zapis o treści:

Zgodność z oprogramowaniem
i standardami
Na podstawie certyfikatów zgodności wydawanych przez producentów oprogramowania oraz organizacje wydające certyfikaty dot. zarządzania energią oraz innych mających zastosowanie w odniesieniu do zestawów komputerowych, powszechnych standardów.

4. pkt 3.7. Dyskryminujący zbieg wymagań (str. 16):
zamiast zapisu o treści:

„Przykład dyskryminującego zbiegu wymagań przedstawione w p. dotyczącym zagadnienia zakupu sprzętu oraz licencji na oprogramowanie”.

wprowadzono zapis o treści:

„Przykłady dyskryminującego zbiegu wymagań przedstawiono w pkt 2 na str. 5 – 6, dotyczącym zasad ogólnych wynikających z przepisów prawa oraz w pkt 3.5 dotyczącym licencji na oprogramowanie”.

5. pkt 5: Przykładowy opis wymagań dla zestawu komputerowego – Specyfikacja jednostki centralnej (str. 23):

zamiast zapisu o treści:

Wyposażenie multimedialne  Brak wymagań odnośnie wyposażenia multimedialnego.

wprowadzono zapis o treści:

Wyposażenie multimedialne Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową.

6. pkt 5. Specyfikacja monitora ciekłokrystalicznego (str. 25 rekomendacji):
zamiast zapisu o treści:

Atrybut Sposób określenia
Kontrast:  500:1
Jasność: 280 cd/m2

wprowadzono zapis o treści:

Atrybut Sposób określenia
Kontrast: przynajmniej 500:1
Jasność: przynajmniej 280 cd/m2
  1. W dniu 13 listopada 2013 r. Komitet Rady Ministrów d.s. Cyfryzacji przyjął „Rekomendacje dotyczące prowadzenia postępowań na zakup lub modyfikację systemów informatycznych w administracji publicznej w okresie przed wprowadzeniem euro”. Rekomendacje zostały opracowane przez Grupę Zadaniową ds. Dostosowania Systemów Informatycznych w Administracji Publicznej
  2. Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych - wersja z 10 stycznia 2012 r.
  3. Treść „Rekomendacji Prezesa UZP dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych” umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe słów kluczowych - wersja z 10 stycznia 2012 r.
  4. Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych
  5. Treść „Rekomendacji Prezesa UZP dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych” umożliwiająca wyszukiwanie tekstowe słów kluczowych
  6. Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych
  7. Wytyczne przyjęte przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 18 listopada 2010 r., dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę
  8. Wytyczne przyjęte przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 17 listopada 2006 r.,  dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki
  9. Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne
  10. Rekomendacje MSWiA dotyczące formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego

Pliki

Przejdź do góry strony