Nowe rekomendacje dotyczące zamówień na zestawy komputerowe (marzec 2021)

Oddajemy w Państwa ręce „Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych”. Dokument ten powstał w ramach prac grupy roboczej złożonej z reprezentantów branżowych zrzeszeń informatycznych oraz przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych.

W skład grupy roboczej (obok pracowników UZP) weszli przedstawiciele: Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, ZIPSEE Cyfrowa Polska, Polskiego Towarzystwa Informatycznego,  Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych oraz Izby Gospodarki Elektronicznej.

Zamówienia na dostawę zestawów komputerowych stanowią istotną część rynku zamówień publicznych w Polsce. Dlatego też podjęliśmy inicjatywę, która ma na celu wspieranie Zamawiających w procesie udzielania zamówień w tym obszarze.

Założeniem, którym się kierowaliśmy przy pracy nad Rekomendacjami było stworzenie dokumentu stricte technicznego, zawierającego praktyczne wskazówki dotyczące formułowania zapisów w dokumentacji zamówienia na dostawę zestawów komputerowych. Uwypuklając aspekty techniczne nie chcieliśmy, aby dokument koncentrował się na kwestiach proceduralnych dotyczących udzielania zamówień, nie stanowią one bowiem dla Zamawiających tak dużego wyzwania, jak zagadnienia techniczne.

Kolejnym naszym założeniem było, aby dokument pokazywał rozwiązania techniczne, ale też pozostawiał Zamawiającym swobodę w ich wyborze. Mając świadomość, iż część zamówień będzie odpowiadała na niestandardowe potrzeby różnych Zamawiających, staraliśmy się w tych sytuacjach pokazać spectrum możliwości, nie koncentrując się na jednym rozwiązaniu.

Prace grupy roboczej zainaugurowane zostały pod koniec 2019 roku. Grupa robocza opracowała dokument, który w połowie października 2020 został poddany szerokim konsultacjom publicznym. W ich trakcie zgłoszono ważne uwagi, które zostały rozpatrzone, a duża część z nich została uwzględniona w finalnym opracowaniu. Warto w tym miejscu podkreślić, iż finalny dokument został zaakceptowany przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, a Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zgłosiło do niego uwag.

Zapraszamy do lektury dokumentu. Liczymy, że spotka się on z Państwa zainteresowaniem i będzie praktycznie wykorzystywany przy prowadzeniu postępowań.

Jednocześnie informujemy, że już wkrótce do konsultacji publicznych przekazane zostaną kolejne dokumenty stanowiące efekt prac grup roboczych, w które obok UZP zaangażowani są przedstawiciele różnych branż.

Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych

Pliki

Przejdź do góry strony