Dobre praktyki w zakresie zielonych zamówień publicznych

Komponent środowiskowy:

  1. Zamówienie na roboty budowlane - Budowa przyłącza wodociągowego
  2. Zamówienie na usługi - Opracowanie Planu Efektywności Energetycznej
  3. Zamówienie na usługi -  Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół wraz z audytem energetycznym oraz rozbudową o zewnętrzną klatkę schodową i zagospodarowaniem terenu
  4. Zamówienie na roboty budowlane - montaż oświetlenia solarnego drogowego na terenie gminy
  5. Zamówienie na usługi - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy - sporządzenie audytów energetycznych dla budynków
  6. Zamówienie na dostawy - dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych, przegubowych autobusów niskopodłogowych
  7. Zamówienie na dostawy - zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4x4 dla OSP
  8. Zamówienie na dostawy - zakup samochodów osobowych
  9. Zamówienie na dostawy - dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych paliwem metanowym LNG przeznaczonych do komunikacji miejskiej NOWE
  10. Zamówienie na roboty budowlane - budowa oświetlenia miejsc publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (lampy hybrydowe) NOWE

Pliki