Dobre praktyki w zakresie społecznych zamówień publicznych

 1. Zamówienie na usługi - Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej – wymagania dotyczące przygotowania materiałów informacyjnych uwzględniających dostęp dla osób z niepełnosprawnościami 
 2. Dobre praktyki z zakresu społecznych zamówień publicznych - opracowanie zbiorcze (UZP, 2018 r.)
 3. Zamówienie na usługi - Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy / w mieście i na terenie sołectw/ oraz parków, klombów i placów zabaw - Dodatkowe wymagania społeczne w opisie przedmiotu zamówienia, dotyczące zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym
 4. Zamówienie na usługi - Przedmiot zamówienia: Usługi wsparcia obsługi informatycznej - Dodatkowe wymagania społeczne w opisie przedmiotu zamówienia, dotyczące zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób bezrobotnych/niepełnosprawnych
 5. Zamówienie na dostawy - Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - mikrobus 9-cio miejscowy, specjalnie przystosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim - Opis przedmiotu zamówienia na dostawę samochodu – mikrobusa, uwzględniający potrzeby osób niepełnosprawnych będących odbiorcami zamówienia publicznego
 6. Zamówienie na dostawy - Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych autobusów miejskich - Opis przedmiotu zamówienia – dostawa autobusów do transportu publicznego - uwzględniający dostępność przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych
 7. Zamówienie na dostawy - Przedmiot zamówienia: Dostawa niskopodłogowych fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej - Opis przedmiotu zamówienia – dostawa autobusów do transportu publicznego - uwzględniający dostępność przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych
 8. Zamówienie na usługi - Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ochrony osób i mienia - Dodatkowe wymagania społeczne w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące zatrudnienia przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę
 9. Zamówienie na dostawy - dostawa i wymiana dźwigów windowych – wymagania dot. przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymagania dot. BHP, zabezpieczenie płatności na rzecz podwykonawców
 10. Zamówienie na usługi - opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii i produkcji elementów kampanii – wymagania dot. przystosowania kampanii do potrzeb osób niesłyszących, uwzględnienie możliwości świadczenia konsultacji na miejscu u osób niepełnosprawnych
 11. Zamówienie na usługi - organizacja eventów plenerowych – wymagania dot. przystosowania miejsca eventów do osób niepełnosprawnych, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach prowadzenia eventów
 12. Zamówienie na usługi - Obsługa i utrzymanie szaletów komunalnych – Dodatkowe wymagania społeczne w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące zatrudnienia przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz pozacenowe kryterium oceny ofert dotyczące zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych

Pliki

Przejdź do góry strony