Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych

Udostępniamy Państwu przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych.

Raport jest efektem analizy przeprowadzonej przez Urząd we wskazanym wyżej obszarze na podstawie umów zawartych w okresie od 1.01.2015 r. do 31.10.2017 r.

Jest to materiał ważny z punktu widzenia realizacji kontraktów publicznych nie tylko z uwagi na przedmiot badania, ale również ze względu na fakt, iż te istotne aspekty dotyczące realizacji umów w sprawach zamówień publicznych nie były dotychczas poddawane analizie systemowej - raport jest efektem pierwszego tego typu badania.

Przedstawiamy zatem Państwu wynik prac przeprowadzonych przez Urząd w zakresie stosowania kar umownych  w zamówieniach publicznych, mając nadzieję, że wnioski z niego płynące przyczynią się do kształtowania wzajemnych praw i obowiązków stron umów w sprawach zamówień publicznych w sposób równomierny, prowadzący do uzyskania najlepszych rezultatów przy realizacji publicznych kontraktów.

Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych

Pliki

Przejdź do góry strony