Żywność i napoje na platformie eKatalogi

Przedsiębiorcy branży spożywczej  uzyskali możliwość zamieszczania na udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów ofert w kategorii żywność i napoje dotyczących: mleka i śmietany, wody mineralnej, soków owocowych i warzywnych, oraz wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości. Zachęcamy do skorzystania z nowych możliwości.

Szczegóły dostępne są pod adresem https://www.ekatalogi.uzp.gov.pl/ecat/um/default#/dm/list

Nowe nabory odpowiadają potrzebom zgłaszanym przez użytkowników Platformy – zarówno wykonawców jak i  kupujących z administracji publicznej, którzy mogą na Platformie eKatalogi dokonywać zamówień publicznych do kwoty 418 000 euro w przypadku zamawiających sektorowych i 30 000 euro w odniesieniu do pozostałych zamawiających.