Zmiany w ustawie Pzp

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

W Dzienniku Ustaw pod poz. 25 została ogłoszona ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/25

Zmiany w ustawie Pzp dotyczą zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz polegają na uchyleniu w art. 12 ust. 2, a także uchyleniu art. 15 stanowiącego delegację ustawową do wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.

Powyższa ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 20 stycznia 2022 r.

Przejdź do góry strony