Zawieranie umów koncesji - nowy próg unijny i średni kurs euro

W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” pod poz. 1191 zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji. 

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2021/1191

Ww. obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii zostało ogłoszone na podstawie art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2021 r. poz. 541).

Nowy próg unijny i jego równowartość w złotych oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości umów koncesji – obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

Przejdź do góry strony