Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych

Uprzejmie informujemy, że w Repozytorium wiedzy w zakładce Interpretacja przepisów / Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych, znajdują się Pytania i odpowiedzi dotyczące zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach oraz opinia prawna pt. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Powyższy materiał został dostosowany do treści nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038).

Czytaj więcej…