Zaproszenie na szkolenie 23-24 sierpnia 2018 - BRAK MIEJSC

Szanowni Państwo!

W dniach 23-24.08.2018 r. URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH organizuje w WARSZAWIE dwudniowe, bezpłatne szkolenie nt. udzielania zamówień publicznych.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE  pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Szkolenia są realizowane z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Tematyka szkolenia obejmuje: kryteria oceny ofert, tryby negocjacyjne, elektronizację zamówień publicznych, innowacje, zamówienia przyjazne dla sektora MŚP.

Szkolenia adresowane są do zamawiających – przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych), zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz przedstawicieli instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych.

Zasady projektu przewidują, że jeden uczestnik może wziąć udział tylko w jednym z 52 szkoleń w ciągu całego okresu realizacji projektu oraz dopuszcza się udział w szkoleniach maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej instytucji.

Prosimy zatem o niezgłaszanie się osób, które już brały udział w szkoleniach organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach projektuEfektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który uczestnicy szkolenia są zobowiązani wypełnić z uwagi na wymogi związane ze współfinansowaniem projektu ze środków europejskich i kwestię kwalifikowalności wydatku (wzór formularza w załączeniu).

Skan wypełnionego FORMULARZA i OŚWIADCZENIA należy wysłać na adres: szkolenia@uzp.gov.pl w terminie do 8.08.2018 r.

Oryginały należy dostarczyć osobiście w dniu szkolenia.

Dostarczenie oryginałów: formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych jest warunkiem udziału w szkoleniu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (jedno szkolenie przewidziane jest dla 20 osób) liczy się kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie udziału.

Podczas szkolenia będą zapewnione przerwy kawowe oraz lunch. Dla chętnych osób możliwy jest również bezpłatny nocleg (z pierwszego na drugi dzień szkolenia) w pokojach dwuosobowych.

Szczegółowych informacji udziela Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych UZP pod numerem telefonu: (22) 458-77-49.

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika Projektu

Program szkolenia