Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej progi z art. 138g ustawy Pzp

Uprzejmie informujemy o udostępnieniu:

1) opinii prawnej dotyczącej zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej progi z art. 138g ustawy Pzp oraz

2) kolejnych przykładowych dokumentów mających stanowić wsparcie w procesie udzielania zamówień, tj.:

  • Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
  • Umowy o świadczenie usług prawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Opinia prawna dotycząca zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej progi z art. 138g ustawy Pzp_19.09.2018 r.

Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp_19.09.2018 r.

Umowa o świadczenie usług prawnych_19.09.2018 r.