Zalecenia dotyczące prowadzenia postępowania na miniPortalu

Z uwagi na liczne pytania dotyczące prowadzenia postępowań na miniPortalu w kontekście obecnego funkcjonowania Platformy e-Zamówienia, chcielibyśmy poinformować Państwa na co warto zwrócić uwagę.

Rejestracja postępowania na Platformie e-Zamówienia w chwili obecnej ma jedynie charakter techniczny. Umożliwia tworzenie i publikowanie ogłoszeń w BZP, co oznacza, że nie prowadzi się aktualnie na Platformie e-Zamówienia postępowania w rozumieniu prowadzenia komunikacji elektronicznej.

Zatem, aby móc prowadzić komunikację elektroniczną związaną ze składaniem ofert i wniosków, należy wówczas oprócz rejestracji postępowania na Platformie e-Zamówienia zarejestrować postępowanie na miniPortalu.

Tym samym jeśli prowadzą Państwo postępowanie na miniPortalu, to należy posługiwać się jedynie ID Postępowania z miniPortalu i tym samym nie należy Wykonawcom podawać identyfikatora postępowania z Platformy e-Zamówienia.

Identyfikator postępowania nadawany przez Platformę e-Zamówienia rozpoczyna się od liter OCDS… i ma 42 znaki. Służy on jedynie do działań prowadzonych na Platformie.

W celu prawidłowego złożenia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców.

W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia, oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości na jej odszyfrowanie.

Przejdź do góry strony