Zakończenie pilotażu systemu IMI w zamówieniach publicznych

Komisja Europejska poinformowała o zakończeniu projektu pilotażowego systemu IMI w obszarze zamówień publicznych.

Pilotaż, którego celem była weryfikacja skuteczności systemu IMI (Internal Market Information System) w obszarze zamówień publicznych, został uruchomiony 18 kwietnia 2015 roku. Moduł zamówienia publiczne w systemie IMI służył wymianie informacji oraz weryfikacji dokumentacji składanej przez wykonawców z innych państw Unii Europejskiej biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi stosowania dyrektyw.


Ze względu jednak na niewielki stopień wykorzystania modułu „zamówienia publiczne” w okresie sześcioletniego pilotażu, Komisja Europejska, przy akceptacji państw członkowskich, podjęła decyzję o zakończeniu projektu, a następnie wygaszeniu modułu zamówienia publiczne w systemie IMI. W okresie najbliższych miesięcy użytkownicy modułu będą mieli dostęp do archiwalnych wniosków i informacji, nie będzie jednak już możliwe tworzenie nowych wniosków.

Przejdź do góry strony