XI KONFERENCJA NAUKOWA pt. „POTRZEBY I KIERUNKI ZMIAN W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

W ramach kontynuacji spotkań środowiska naukowego i praktyków zajmujących się problematyką zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych wraz z Katedrą Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego organizuje XI Konferencję Naukową z zakresu zamówień publicznych pt. „Potrzeby i kierunki zmian w Prawie zamówień publicznych”.

Konferencja składać się będzie z pięciu paneli dyskusyjnych:

  1. Cele i zasady Prawa zamówień publicznych;
  2. Efektywność zamówień publicznych;
  3. Innowacyjność zamówień publicznych;
  4. Wsparcie MŚP;
  5. Polityka zakupowa państwa.

Podczas konferencji zostanie również zaprezentowany opracowany przez zespół ekspertów UZP i MPiT dokument - Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych. Będzie możliwość wymiany poglądów i opinii oraz uzyskania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące koncepcji nowych uregulowań prawnych w systemie zamówień publicznych.

Pierwszego dnia obrad udostępnione zostanie specjalne stoisko eksperckie dotyczące elektronizacji zamówień publicznych i Platformy eZamówienia, gdzie będzie można uzyskać aktualne informacje na temat bieżących prac w tym obszarze.

Natomiast drugiego dnia konferencji udostępnimy stoisko eksperckie dotyczące Elektronicznej Platformy Katalogów Produktów - eKatalogi - narzędzia umożliwiającego przeprowadzenie drogą elektroniczną procesu udzielenia zamówienia publicznego poniżej progu bagatelności.

Informacje organizacyjne

Konferencja odbędzie się w terminie 18-19 czerwca w Gdańsku. Miejscem obrad będzie Aula Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Jana Bażyńskiego 6 w Gdańsku.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia na adres konferencja@uzp.gov.pl oraz wniesienie opłaty konferencyjnej w terminie do 7 czerwca roku.

Opłata konferencyjna dla 1 osoby wynosi 380 zł i nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Należy ją wpłacić przelewem na rachunek Uniwersytetu Gdańskiego:

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 z dopiskiem „K635-18  (imię i nazwiska uczestnika)”.

Rezerwacja i opłata za nocleg w trakcie konferencji we własnym zakresie. Hotele w pobliżu miejsca konferencji to: Hotel Arkon Park, Hotel Hampton by Hilton Gdańsk Oliwa, Hotel Oliwski.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 458 78 75, mail: konferencja@uzp.gov.pl

PROGRAM KONFERENCJI