Wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania skargowego

W Repozytorium wiedzy w serwisie UZP zamieszczone zostały wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania toczącego się wskutek wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej: skarga, odpowiedź na skargę, pełnomocnictwo w postępowaniu skargowym, cofnięcie skargi, wniosek dowodowy w postępowaniu skargowym, zażalenie na koszty w postępowaniu skargowym, wniosek o uzasadnienie wyroku sądu. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania skargowego

Przejdź do góry strony