Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczone zostały wzorcowe dokumenty  dotyczące dialogu technicznego, uwzględniające aktualny stan prawny: Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego, Ogłoszenie o dialogu technicznym i Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym.

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Przejdź do góry strony