Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie dotyczący możliwości wnoszenia odwołań w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu otrzymał uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt: II Ca 1461/16) wydanego w sprawie ze skargi Prezesa Urzędu na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 października 2016 r. (sygn. akt: KIO 1810/16).

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/orzecznictwo/orzecznictwo-krajowe/skargi-prezesa-uzp/skargi-prezesa-uzp-z-roku-2016