Wyniki badań dotyczących konkurencyjności w zamówieniach publicznych

Oddajemy w Państwa ręce raport z badania dotyczącego niskiej konkurencyjności w zamówieniach publicznych. Zaprezentowane w nim wyniki pochodzą z 965 ankiet wypełnionych przez przedsiębiorców.

Niska konkurencyjność to jedna z największych bolączek, z którą zmagamy się na rynku zamówień publicznych. Mała liczba ofert składanych w postępowaniach oznacza dla zamawiających mniejszą szansę na uzyskanie maksymalnej efektywności realizowanego zamówienia. Dostrzegając i rozumiejąc wagę tego problemu, wiosną tego roku zapytaliśmy wykonawców o to co ich zdaniem stanowi przeszkodę w bardziej aktywnym uczestnictwie w postępowaniach, a także skłoniliśmy do refleksji na temat ewentualnych zachęt, które mogłyby się przyczynić do ich większego udziału.

W raporcie prezentujemy wyniki zbiorcze oraz wyniki z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa oraz z podziałem na branże. Ideą tego raportu nie jest jednak formułowanie wiążących wniosków, a pokazanie szerokiego spojrzenia na kondycję rynku zamówień publicznych. Wierzymy bowiem, że przygotowany przez pracowników Urzędu Zamówień Publicznych raport posłuży do wielu twórczych wniosków. Chcielibyśmy, by także dla zamawiających stał się on inspiracją do wprowadzania ewentualnych zmian w prowadzonych postępowaniach, co wpłynąć może na większe zainteresowanie wykonawców.

Przeprowadzenie badania zbiegło się w czasie z tworzeniem nowego Prawa zamówień publicznych. Duża część postulowanych przez wykonawców zmian znalazła swoje odzwierciedlenie w nowej ustawie. Jako Urząd czujemy dużą satysfakcję, że zaproponowane w nowym Pzp rozwiązania odpowiadają na problemy rynku opisane także w niniejszym raporcie.

Dziękuję wszystkim, którzy wypełnili ankietę i podzielili się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami. Cieszymy się, że tak liczna grupa przedsiębiorców zdecydowała się zabrać głos i wskazać problemy oraz pożądane kierunki zmian. Mocno wierzymy, że tylko poprzez tego rodzaju badania i szerokie konsultacje jesteśmy w stanie wspólnie wypracować rozwiązania sprzyjające konkurencyjności rynku zamówień publicznych.


Raport z badania dotyczącego niskiej konkurencyjności w zamówieniach publicznych

Prezentacja najważniejszych wyników badania oraz rozwiązań w nowym Prawie zamówień publicznych

Przejdź do góry strony