Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Wynik naboru na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych