Współpraca UZP z PARP dotycząca informowania o zmianach w sposobie składania JEDZ

W celu rozpowszechnienia wśród uczestników rynku zamówień publicznych informacji nt. sposobu składania JEDZ w postępowaniach wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r., Urząd Zamówień Publicznych podjął współpracę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach ww. współpracy na stronie internetowej PARP opublikowano przygotowaną przez UZP informację dla wykonawców, zawierającą instrukcję składania JEDZ przy użyciu poczty elektronicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

http://www.parp.gov.pl/jednolity-europejski-dokument-zamowienia