Wspólne udzielanie zamówień

Uprzejmie informujemy, że w celu przybliżenia uczestnikom rynku zamówień publicznych kwestii wspólnego udzielania zamówień, przygotowane zostało opracowanie dotyczące tej tematyki, a także przykładowe Porozumienie w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego z wyjaśnieniami. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Wspólne udzielanie zamówień

Przejdź do góry strony