Wskazówki dla zamawiających publicznych do opracowania analizy potrzeb i wymagań

Rada Zamówień Publicznych, doceniając wagę analizy potrzeb i wymagań, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z  2019 r. poz. 2019 ze zm.),  dla przygotowania i przeprowadzenia procesu zakupowego udzielenia zamówień klasycznych o wartościach równych i przekraczających progi unijne zgodnie z celami nowej ustawy, jakimi są w szczególności podniesienie efektywności oraz konkurencyjności udzielanych zamówień, a także otwarcie na nowe propozycje rynkowe, przygotowała wskazówki interpretacyjne nowego przepisu, mając nadzieję, iż okażą się one przydatne do jej dokonania.

Wskazówki zostały opracowane w podziale na poszczególne elementy analizy, tak aby każdy z czytających mógł skorzystać z tej części wskazówek, która może mu być przydatna.  Dodatkowo wskazówki zostały uzupełnione o ich streszczenie będące niejako podsumowaniem zawartych w nich treści.

Materiał został opracowany w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych przez Panią Ewę Wiktorowską, Pana dra hab. Pawła Nowickiego oraz Pana Jana Stylińskiego i przyjęty uchwałą przez Radę Zamówień Publicznych.

Członkowie Rady Zamówień Publicznych chętnie zapoznają się z Państwa głosem w dyskusji na temat przedstawionego materiału – można go przesłać na skrzynkę Rady Zamówień Publicznych - rada@uzp.gov.pl. Zebrane uwagi po ich rozważeniu przez Radę mogą posłużyć do ewentualnego przygotowania aktualizacji wskazówek o zagadnienia przez Państwa zgłoszone i ujęcia ich w kolejnej wersji dokumentu.

Wskazówki dla zamawiających publicznych do opracowania analizy potrzeb i wymagań w świetle nowego prawa zamówień publicznych

Streszczenie wskazówek do opracowania Analizy

Przejdź do góry strony