Prezentacja miniPortalu

10 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie odbyło się z udziałem przedstawicieli mediów i zamawiających spotkanie, którego celem była prezentacja udostępnionego w ostatnich dniach przez UZP miniPortalu. Zaprezentowano funkcjonalności tego narzędzia, zasady jego działania i korzyści związane z jego stosowaniem.

MiniPortal to system dla zamawiających i wykonawców, służący do składania ofert i elektronicznej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienie publicznego. Umożliwia bezpłatne przeprowadzenie w formie elektronicznej  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz bezpłatną komunikację między zamawiającym a wykonawcą. Jest ogólnodostępny, uniwersalny i  szczególnie przydatny dla zamawiających, którzy nie posiadają własnych narzędzi informatycznych do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Działanie miniPortalu zaprezentowali Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - Pan Hubert Nowak oraz Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego UZP odpowiedzialnego za wdrożenie narzędzia - Pan Krzysztof Fijołek. Uczestnicy mieli okazję pozyskać praktyczne informacje na temat miniPortalu oraz wyjaśnić wątpliwości i usłyszeć odpowiedzi na nurtujące ich pytania.