UZP na Targach POL-ECO SYSTEM 2018 - elektronizacja i kontrola zamówień publicznych

Prezes UZP, Pan Hubert Nowak wraz z pracownikami Urzędu weźmie aktywny udział w konferencji dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, która odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2018 w Poznaniu w dniach 22-23.10.2018 r.

Prelekcje UZP, dotyczące elektronizacji i kontroli zamówień publicznych, zostaną zaprezentowane podczas jednej z sesji konferencji organizowanej przez NFOŚiGW w ramach Targów. Urząd Zamówień Publicznych udostępni również punkt konsultacyjny, możliwe będzie zatem uzyskanie informacji dotyczących elektronizacji zamówień publicznych oraz działania i funkcjonalności miniPortalu.

Osoby zainteresowane pozyskaniem wiedzy w ww. zakresie uprzejmie informujemy o możliwości udziału w tym przedsięwzięciu. Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatora.