Uruchomienie miniPortalu

Z radością pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 4 października wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki zakończyliśmy prace wdrożeniowe nad miniPortalem - systemem dla zamawiających i wykonawców do elektronicznej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienie publicznego.

Za pośrednictwem miniPortalu i dostępnych formularzy będzie można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz komunikować się elektronicznie.

Zapraszamy do korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz do zapoznawania się z rozwiązaniem na wersji testowej https://miniportal-test.uzp.gov.pl.