Udział Prezesa i ekspertów Urzędu w konferencjach w ramach projektu „Prawo do przedsiębiorczości”