Udział Prezes UZP w Konferencji Jubileuszowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, wzięła udział w jubileuszowej konferencji z okazji 20-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Oficjalnego otwarcia obrad konferencji dokonała Pani Ewa Wiktorowska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia i Pan Jacek Jerka - Członek Zarządu, witając przybyłych Gości i Członków Stowarzyszenia oraz prezentując najważniejsze fakty z 20-letniej historii Stowarzyszenia, a także wspominając wydarzenia i osoby, które odcisnęły w tej historii swój ślad.

Pani Prezes Małgorzata Stręciwilk w wystąpieniu inaugurującym obrady konferencji, dziękując za zaproszenie, złożyła Pani Prezes Ewie Wiktorowskiej oraz wszystkim Członkom Stowarzyszenia gratulacje i wyrazy uznania za dwie dekady prężnej działalności na rynku zamówień publicznych. Zaznaczyła, że Stowarzyszenie zrzeszające pasjonatów, doradców, szkoleniowców i praktyków zamówień publicznych nieprzerwanie od dwudziestu lat aktywnie wspiera zamawiających i wykonawców w szerokim spektrum spraw związanych z udzielaniem zamówień. Działalność Stowarzyszenia, przejawiająca się w upowszechnianiu wiedzy z zakresu zamówień publicznych, wymianie doświadczeń, monitoringu problemów rynku oraz propagowaniu właściwych praktyk w postępowaniach, przynosi wymierne korzyści dla rynku zamówień publicznych.

Pani Prezes Stręciwilk złożyła Kierownictwu i wszystkim Członkom Stowarzyszenia serdeczne życzenia dalszych sukcesów, kolejnych udanych działań dla dobra uczestników rynku zamówień publicznych oraz niesłabnącej satysfakcji z realizowanej misji.