Udział Prezes Małgorzaty Stręciwilk we Wschodnim Forum Zamówień Publicznych

W dniu 16 kwietnia 2018 r. Pani Prezes Małgorzata Stręciwilk wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej WSCHODNIE FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pt. „Procedura Zamówień Publicznych”, zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Administracyjnego i Koło Naukowe Prawa Zamówień Publicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Udział w konferencji był okazją do przedstawienia przez Panią Prezes ważnych inicjatyw i wyzwań, przed którymi stoi system zamówień publicznych w najbliższym czasie. Pani Prezes poinformowała o pracach nad koncepcją nowego prawa zamówień publicznych, prowadzonych wspólnie przez Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Przybliżyła też zgromadzonym na konferencji przedstawicielom zamawiających oraz przedsiębiorców, jak również środowisku naukowemu, zagadnienia związane z elektronizacją zamówień publicznych. W tym aspekcie istotne było nie tylko odesłanie do najnowszego komunikatu Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącego elektronizacji i wyjaśnienie najważniejszych kwestii, do których on nawiązuje, ale również przypomnienie o zbliżającym się obowiązku składania przez przedsiębiorców w zamówieniach powyżej progów UE Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.