Udostępnienie nowych wzorcowych dokumentów dotyczących: art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy Pzp i art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp

Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracjiUprzejmie informujemy, że w zakładce Repozytorium wiedzy – Wzorcowe dokumenty – Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp zamieszczone zostały nowe dokumenty:

(1) Klauzula dotycząca zatrudnienia do realizacji zamówienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1- 4 ustawy Pzp – Przykładowe zapisy na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy Pzp,

(2a) Wezwanie kierowane przez zamawiającego do wykonawcy w trybie art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp do złożenia oświadczenia / dokumentów wraz z komentarzem,

(2b) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy składane zamawiającemu na podstawie art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu poniżej progów unijnych.

Materiały zostały przygotowane w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne  dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości  usługi administracyjne, w latach 2017–2018.