Udostępnienie części Standardów Usług i Danych dla Platformy e-Zamówienia.