Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r.

4 sierpnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 r.

Przejdź do góry strony