Sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2020

W związku ze zbliżającym się terminem na składanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2020, który upływa w dniu 1 marca 2021r. uprzejmie informujemy, że sprawozdania te sporządza się na podstawie dotychczasowego stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2020r. oraz na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038).

Przejdź do góry strony